คำถาม : สะเดา
  • สารจากสะเดาตัวไหนค่ะที่มีผลต่อการยึดติดของผ้ามัดย้อมค่ะ
  • จากคุณ : กิ่งแก้ว
  • Date : 31/3/2559 16:50:00
คำตอบ : ส่วนของยาง (gum) จากกิ่งและลำต้นสะเดา สามารถนำมาใช้ตรึงสีในการย้อมผ้าได้ค่ะ

อ้างอิงจาก ... หนังสือเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดสะเดา คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล