คำถาม : ต้นแก้ว
  • ก้านและใบของต้นแก้วสามารถนำมาเคี้ยวเพื่อทำความสะอาดช่องปากได้เพราะมีสารใดที่ช่วยทำความสะอาดหรือยับยั้งเชื้อโรคในช่องปากคะ?
  • จากคุณ : พชร
  • Date : 31/3/2559 16:47:00
คำตอบ : ในก้านและใบของต้นแก้วมีสารกลุ่มน้ำมันหอมระเหย ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด เช่น Klebsiella pneumonia, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherrichia coli, Pseudomonas aeruginosa Proteus mirabilis, Salmonella typhi, Enterobacter aerogenes, Shigella flexineri อย่างไรก็ตามยังไม่พบการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคในช่องปากค่ะ