คำถาม : สารสำคัญที่อยู่ในพืชสมุนไพร
  • อยากทราบว่า สารสำคัญที่อยู่ในพืชสมุนไพร ส่วนใหญ่จะเป็นสารประเภทโพลีฟีนอล หรอคะ หรือมีสารสำคัญประเภทใดอยู่บ้าง
  • จากคุณ : วิสาวารี
  • Date : 31/3/2559 16:45:00
คำตอบ : สารสำคัญในพืชมีหลายชนิด ซึ่งอาจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ดังนี้ คาร์โบไฮเดรต สารกลุ่มไขมัน น้ำมันหอมระเหย เรซินและบาลรั่ม โปรตีน แอลคาลอยด์ และกลัยโคไซด์ โดยสารกลุ่มใหญ่เหล่านี้ยังสามารถแยกย่อยลงไปได้อีก ตัวสารประกอบโพลีฟีนอลก็จัดเป็นสารกลุ่มย่อยในกลุ่มกลัยโคไซด์ ซึ่งสารสำคัญเหล่านี้จะพบในปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชค่ะ

อ้างอิงจาก .. หนังสือยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ