คำถาม : ฟักข้าว
  • อยากสอบถามเกี่ยวกับชื่อวิทยาศาสตร์ของฟักข้าวพันธุ์ไทย กับพันธุ์เวียดนามค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : seksom
  • Date : 24/3/2559 17:17:00
คำตอบ : Gac หรือฟักข้าวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Momordica cochinchinensis (Lour) Spreng อยู่ในตระกูล Cucurbitaceae ฟักข้าวเป็นพืขท้องถิ่นในประเทศเวียดนาม และมีการแพร่กระจายเข้ามาปลูกในประเทศไทย ดังนั้นทั้งฟักข้าวของไทยและของเวียดนามคือพืชชนิดเดียวกันและใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันค่ะ