คำถาม : เอทานอลและเมทานอล
  • อยากทราบว่า ถ้าอย่างนั้นในกรณีของแอลกอฮอล์ทั้งเอทานอลและเมทานอล เป็นสารกลุ่มที่มีขั้วปานกลาง. ถ้าเกิดเราใช้ เมทานอลในการสกัดหยาบพืชสมุนไพร ซึ่งนำไปยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในทางเดินอาหาร(ซึ่งไม่รู้ว่าสารที่สกัดออกมานั้นมีขั้วหรือไม่มีขั้ว) จะมีข้อดีอย่างไรหากเปรียบเทียบกับการใช้เอทานอล หรือไม่มีข้อดีเลยคะ
  • จากคุณ : วิสาวารี
  • Date : 24/3/2559 17:15:00
คำตอบ : ทั้งเอทานอล (CH3CH2OH) และเมทานอล (CH3OH) แม้จะเป็นแอลกอฮอล์เหมือนกัน แต่มีสูตรโครงสร้างแตกต่างกัน ปริมาณคาร์บอนอะตอมที่มากขึ้นจะส่งผลต่อความแรงของขั้ว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเมทานอลจะมีความเป็นขั้วมากกว่าเอทานอล เมื่อนำไปใช้ในการสกัดสาร ก็จะมีผลต่อปริมาณสารที่สกัดได้ ดังนั้นการจะเปรียบเทียบว่าเมทานอลดีกว่าเอทานอลอย่างไรจึงไม่สามารถระบุได้ ขึ้นอยู่กับกลุ่มสารที่คุณต้องการสกัดเป็นสำคัญว่าตัวทำละลายตัวใดจะสามารถสกัดสารที่คุณต้องการออกมาได้มาก และเมื่อนำไปทดสอบฤทธิ์แล้วสารสกัดจากตัวทำละลายใดให้ฤทธิ์ดีกว่ากัน

อย่างไรก็ตามเมทานอลเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูงกว่าเอทานอล สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ การนำมาใช้ในการสกัดสารจึงควรใช้ด้วยระมัดระวัง