คำถาม : สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาอาการโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
  • สมุนไพรที่ใช้ใน erectile dysfunction มักเป็นสมุนไพรกลุ่มไหนค่ะ
  • จากคุณ : พรปวีณ์
  • Date : 24/3/2559 17:14:00
คำตอบ : สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาอาการโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จะเน้นไปที่ฤทธิ์ต่อกลไลการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ได้แก่ ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ phosphodiesterase และฤทธิ์ขยายหลอดเลือดเพื่อให้เลือดเข้าไปยังอวัยวะเพศชายเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างสมุนไพรที่มีการศึกษาเกี่ยวกับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เช่น กระชายดำ โด่ไม่รู้ล้ม ปลาไหลเผือก โสมเกาหลี หญ้าฝรั่น เป็นต้น หากสนใจสมุนไพรที่มีฤทธิ์ดังกล่าวสามารถเข้ามาสืบค้นงานวิจัยได้ที่สำนักงาน หรืออ่านเพิ่มเติมได้ในจุลสารข้อมูลสมุนไพรฉบับที่ 28(1) เรื่อง “สมุนไพรกับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ” ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงาน โทร 02-3544327 ค่ะ