คำถาม : กระเทียมช่วยลดไขมัน
  • อยากทราบว่ากระเทียมช่วยลดไขมันได้จริงหรือเปล่าครับ และกระเทียมผงคุณภาพลดลงกี่เปอร์เซนต์ของกระเทียมสดครับ
  • จากคุณ : จุมพล
  • Date : 16/3/2559 15:22:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยทางคลินิกหลายฉบับยืนยันว่ากระเทียมสามารถลดไขมันในเลือดได้จริง และในการวิจัยมีการใช้ทั้งกระเทียมสด กระเทียมผง และน้ำมันกระเทียมซึ่งออกฤทธิ์ลดไขมันได้เหมือนกัน แต่ยังไม่พบการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ลดไขมันระหว่างการใช้กระเทียมสดกับกระเทียมผง จึงไม่สามารถระบุว่ากระเทียมในรูปแบบใดให้ผลดีกว่ากัน ในการรับประทานกระเทียมสดถ้าจะให้ได้ปริมาณ allicin ที่พอเพียง ต้องรับประทาน วันละ 8-10 กลีบเล็ก แต่มีข้อเสียคือกลิ่นค่อนข้างฉุน ส่วนกระเทียมผงนั้นจะรับประทานง่ายกว่า และมีการควบคุมปริมาณสาร allicin ที่แน่นอน ดังนั้นการจะเลือกรับประทานกระเทียมในรูปแบบใดจึงขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้รับประทานและปริมาณสาร allicin เป็นหลัก และหากสนใจฤทธิ์ลดไขมันของกระเทียม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในจุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับ 33(2): กระเทียมลดไขมันได้จริงหรือ ซึ่งสามารถติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานค่ะ