คำถาม : การสกัดสารจากพืชสมุนไพร
  • อยากทราบว่าในการสกัดสารจากพืชสมุนไพร ส่วนใหญ่จะใช้พืชแห้งมากกว่าพืชสด ทั้งนี้การใช้พืชแห้งมีข้อดีกว่าอย่างไร
  • จากคุณ : วิสาวารี
  • Date : 16/3/2559 15:20:00
คำตอบ : การสกัดสารสำคัญจากพืชนั้นสามารถใช้ได้ทั้งพืชสด และพืชแห้ง ขึ้นอยู่กับว่าต้องการสารใดจากพืชเป็นหลัก ในการเลือกใช้พืชอบแห้งมีข้อดีในส่วนการเก็บรักษาตัวพืชก่อนนำมาสกัด เพราะสะดวกต่อการเก็บรักษา เก็บไว้ได้นาน และเก็บไว้ล่วงหน้าในปริมาณมาก อีกทั้งพืชบางชนิดเป็นพืชที่ออกตามฤดูกาล เมื่อนำมาทำให้แห้ง จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของพืชชนิดนั้นไว้ได้