คำถาม : พะยอม
  • เรซิ่นของพะยอมสามารถยับยั้งเชื้อแบคที่เรียอะไรคะในบาดแผล
  • จากคุณ : พิมพ์ผกา
  • Date : 9/3/2559 16:45:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานการวิจัยฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของส่วนยางจากต้นพยอมค่ะ พบเพียงรายงานวิจัยว่าสารสกัดเอทานอล 70% และสารสกัดน้ำจากเปลือกต้นพยอมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ซึ่งก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ค่ะ