คำถาม : ว่านขันหมาก
  • อยากทราบว่าว่าน พรหมตีนสูง,โหรา,ว่านงดดิน,ว่านขันหมาก,ว่านขันหมากเศรษฐี ชื่อเหล่านี้เป็นว่านตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ
  • จากคุณ : อมร
  • Date : 9/3/2559 16:39:00
คำตอบ : อ้างอิงจากหนังสือรายชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 พรหมตีนสูง,โหรา,ว่านงดดิน,ว่านขันหมาก, ว่านขันหมากเศรษฐีคือพืชชนิดเดียวกัน ที่มีชื่อวิทยาศาตร์ว่า Aglaonema simplex Blume โดยพรหมตีนสูงเป็นชื่อสามัญหรือชื่อหลัก ที่เหลือเป็นชื่อพ้องหรือชื่อท้องถิ่น ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจเรียกแตกต่างกัน แต่นับเป็นพืชชนิดเดียวกัน โดยอิงจากชื่อวิทยาศาสตร์เป็นหลักค่ะ