คำถาม : Artichoke
  • Artichoke คืออะไรครับ
  • จากคุณ : อมร
  • Date : 2/3/2559 16:39:00
คำตอบ : อาร์ติโช้ค (Artichoke) เป็นพืชเมืองหนาว มีถิ่นกำเนิดในแถบยุโรป มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cynara scolymus L. เป็นพืชนำเข้า นิยมนำส่วนของดอกมาประกอบอาหาร และไม่พบการปลูกในประเทศไทยค่ะ