คำถาม : ว่านขันหมากเศรษฐี
  • 1. อยากทราบผลการวิจัยเกี่ยวกับว่านขันหมากเศรษฐีทั้งผลดีการรักษาโรคอะไรบ้างและผลเสียหรือพิษของมัน
    2. ขอทราบเรื่องสายพันธุ์ของว่านขันหมากเศรษฐีครับสงสัยว่า ว่านขันหมากเศรษฐีที่มีชื่อว่า Aglaonema simplex BLUME กับ Aglaonema tenuipes ENGL เป็นพืชที่อยู่ในวงค์เดียวกันหรือเปล่า มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ

  • จากคุณ : อมร
  • Date : 2/3/2559 16:26:00
คำตอบ : 1. ว่านขันหมากเศรษฐี หมายถึงต้นพรหมตีนสูง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aglaonema simplex Blume (ชื่อพ้อง A. tenuipes Engl.) บางท้องถิ่นเรียกว่านขันหมาก ว่านงดหิน เป็นพืชในวงศ์ Araceae ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชชนิดนี้ แต่พบการทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันโดยการป้อนและการฉีดสารสกัดแอลกอฮอล์หยาบจากผลของว่านขันหมากเข้าหลอดเลือดดำ โดยไม่พบความเป็นพิษหรือทำให้หนูตายในการทดสอบพิษแบบเฉียบพลันของสารสกัดในหนูเม้าส์ได้รับสารสกัดที่ความเข้มข้น 2,000 หรือ 5,000 มก.ต่อกก.น้ำหนักตัว หรือฉีดสารสกัด 0.5 มล.ที่ความเข้มข้น 50 มก./มล.เข้าทางหลอดเลือดดำที่หางของหนู อย่างไรก็ตามยังขาดรายงานความเป็นพิษจากการบริโภคในระยะยาว และยังไม่พบการศึกษาในมนุษย์ อีกทั้งว่านขันหมากเป็นพืชในตระกูลเดียวกับเผือก บอน เมื่อนำมารับประทานอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารได้

2. ชื่อวิทยาศาสตร์หลักของว่านขันหมากคือ Aglaonema simplex BLUME ส่วน Aglaonema tenuipes Engl เป็นชื่อพ้อง โดยปกติแล้วพืช 1 ชนิด จะมีชื่อวิทยาศาสตร์ของได้เพียงชื่อเดียว แต่หากมีการตั้งชื่ออื่นซ้ำ และได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพืชชนิดเดียวกัน ชื่อเหล่านั้นจะถูกจัดเป็นชื่อพ้อง และคงชื่อที่ตั้งไว้ครั้งแรกเป็นชื่อหลัก
ดังนั้นในกรณีของว่านขันหมาก ทั้ง Aglaonema simplex BLUME และ Aglaonema tenuipes Enhgl จึงหมายถึงพืชต้นเดียวกัน ชนิดเดียวกัน ที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสายพันธุ์ค่ะ