คำถาม : สารในเปลือกกล้วย
  • สารในเปลือกกล้วยมีอะไรบ้าง ?
    สารอะไรในเปลือกกล้วที่ทำให้กล้วยดำ ?
    แล้วสารอะไรที่ทำให้กล้วยสามารถนำไปขัดให้ฟันขาวได้ ?

  • จากคุณ : ยมลพร
  • Date : 16/2/2559 14:43:00
คำตอบ : - ในเปลือกกล้วย จะประกอบด้วยสารแทนนิน ไฟเบอร์ สารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ เช่น เพคติน นอกจากนี้มีสารในกลุ่ม steroid เช่น cholesterol สารในกลุ่ม triterpene เช่น cycloartenol เป็นต้น
- เมื่อเราปอกเปลือก เนื้อกล้วยจะสัมผัสกับอากาศ สารที่อยู่ในเนื้อกล้วย ชื่อ polyphenole จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจนในอากาศ เรียกปฏิกิริยานี้ว่า ออกซิเดชั่น ได้สาร ชือ่ว่า chinone สารประกอบชิโนนนี้มีสีน้ำตาล จึงทำให้กล้วยมีสีน้ำตาลถึงดำ แต่ไม่มีผลต่อปริมาณสารอาหารที่มีอยู่ในกล้วย
- ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับสารในกล้วยที่สามารถนำไปขัดให้ฟันขาวได้