คำถาม : หอมแดง
  • ในหอมแดงมีสารอะไรที่ช่วยแก้ไข้หวัด
  • จากคุณ : ธเนศ
  • Date : 19/1/2559 13:41:00
คำตอบ : หอมแดงเป็นพืชในสกุลเดียวกับกระเทียม (Allium spp.) ซึ่งจะมีสารในกลุ่ม organosulfur compounds เช่น allicin, diallyl disulphide, S-allylcysteine และ diallyl trisulfide ซึ่งจะกระจายอยู่ในทุกส่วนของหอมแดง โดยเฉพาะส่วนหัวและน้ำมันหอมระเหย และมีการศึกษาสาร allicin เป็นจำนวนมาก ซึ่งพบว่า allicin มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย รวมทั้งมีฤทธิ์ต้านการอับเสบและบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกด้วย