คำถาม : พาร์กินสัน
  • อายุ72ปี เริ่มมีอาการ พาร์กินสัน. ไม่ทราบมีสมุนไพรตัวไหนช่วยได้
  • จากคุณ : ปพน
  • Date : 22/12/2558 14:12:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า สมุนไพรที่มีสาร L-dopa อยู่ปริมาณสูง และมีแนวโน้มจะนำมาใช้เป็นยารักษาโรคพาร์กินสันได้ คือ หมามุ่ย แต่อย่างไรก็ตามยังเป็นเพียงการทดสอบในสัตว์ทดลองเท่านั้น ยังไม่มีรายงานการศึกษาในคน อีกทั้งสายพันธุ์ที่ใช้ในการทดลองเป็นคนละสายพันธุ์กับที่พบในประเทศไทย และยังไม่มีการศึกษาถึงความเป็นพิษที่แน่ชัด รวมทั้งขนาดที่เหมาะสมในการรับประทาน และโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทในร่างกาย หากมีการหลั่งสารสื่อประสาทมากหรือน้อยเกินไป ก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบอื่นๆ จึงไม่แนะนำให้นำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาด้วยตนเอง ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์จะดีที่สุดค่ะ