คำถาม : การตรวจสอบสารสำคัญในพืชสมุนไพร
  • การตรวจสอบสารสำคัญในพืชสมุนไพร จากการสกัดโดยการต้มสมุนไพร มีวิธีการตรวจสอบสารภายในอย่างไรบ้างครับ ใช้เครื่องมือหรือวิธีการตรวจสอบแบบใดครับ ขอบคุณครับ
  • จากคุณ : วศิน
  • Date : 14/12/2558 16:51:00
คำตอบ : การตรวจสอบสารสำคัญ สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลุ่มสารที่ต้องการตรวจสอบ ในเบื้องต้นอาจใช้วิธี ทดสอบปฏิกิริยาสีและการตกตะกอนซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบง่ายว่าสารสกัดนั้นมีสารที่เราต้องการอยู่หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีวิเคราะห์สารสำคัญแบบละเอียด เช่น Thin layer chromatography (TLC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ที่สามารถแยกและตรวจสอบสารไปพร้อมกันได้ โดยแต่ละวิธีการวิเคราะห์จะมีรายละเอียดและเครื่องมือที่ใช้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสารที่ต้องการตรวจสอบเป็นหลักค่ะ

และหากสนใจวิธีการตรวจสอบสารแบบละเอียด สามารถสืบค้นได้ได้จากหนังสือ การสกัดและตรวจสอบสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยภาคควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากหนังสือ การตรวจสอบและการสกัดแยกสารสำคัญจากสมุนไพร โดยผศ. รัตนา อินทรานุปกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและมีจำหน่ายตามร้านขายหนังสือทั่วไปค่ะ