คำถาม : แทนนินในพืชช่วยยืดระยะเวลาน้ำตาลสด
  • หนูทำโครงงานเรื่องพืชช่วยยืดระยะเวลาน้ำตาลสดคะ แล้วพบว่าพืชที่สามารถยืดระยะเวลาได้คือพืชที่มีสารแทนนิน จากที่ศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเปลือกมังคุด เงาะ ทับทิม มีสารแทนนินอยู่ เลยคิดว่าพืชเหล่านี้น่าจะยืดระยะเวลาได้ แล้วมีพืชชนิดอื่นอีกไหมคะ ที่สามารถยืดระยะเวลาน้ำตาลได้ และสามารถหาได้ง่ายคะ แล้วเปลือกของผลมังคุด ทับทิม เงาะ มีสารแทนนินอยู่จริงหรือเปล่าคะ
  • จากคุณ : nankanteera
  • Date : 20/11/2558 15:33:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูลบทความจากโครงงานเกี่ยวกับการใช้พืชเพื่อช่วยยืดระยะเวลาเก็บรักษาน้ำตาลสด (http://www.vcharkarn.com/uploads/project/604_2.pdf) พบว่าสารสกัดพืชที่สามารถช่วยยืดระยะเวลาการเก็บรักษาน้ำตาลสดได้แก่ เปลือกต้นนนทรี เปลือกต้นเคี่ยม และเปลือกต้นพะยอม เป็นต้น เปลือกมังคุด เปลือกทับทิม และเปลือกเงาะ มีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบอยู่จริงค่ะ และนอกจากพืชที่กล่าวมาแล้ว พืชที่มีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบและสามารถหาได้ง่ายเช่น ใบชา ใบฝรั่ง เมล็ดองุ่น เปลือกกล้วย เปลือกมะพร้าวอ่อน เป็นต้น