คำถาม : สมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษาโรคกระเพาะ
  • ขอสอบถามข้อมูลสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษาโรคกระเพาะ เนื่องจากรู้มาว่า ขมิ้นชันมีสรรพคุณรักษาโรคกระเพาะได้ แต่อยากทราบว่ามีตัวอื่นที่ราคถูกกว่า และดีกว่า ขมันชันหรือไม่ช่วยแนะนำหน่อยครับ
  • จากคุณ : wiraphong
  • Date : 19/11/2558 17:14:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีผลการศึกษาในสัตว์ทดลองและทางคลินิกที่ระบุว่าสามารถแก้โรคกระเพาะได้แก่ ขมิ้นชันและว่านหางจระเข้ โดยว่านหางจระเข้สารออกฤทธิ์จะอยู่ในส่วนวุ้น จึงอาจจะรับประทานวุ้นสดเพื่อช่วยบรรเทาอาการได้ โดยเมื่อมีอาการปวดท้อง แน่นจุดเสียด ให้รับประทานส่วนของวุ้นสดขนาด 2 x 2 นิ้ว ที่ล้างสะอาด วันละ 3 ครั้ง และเมื่ออาการปวดท้องหายไป ให้รับประทานวันละ 2 ครั้ง ต่อไปอีก 1 เดือน

อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ขมิ้นชันยังถือว่าเป็นสมุนไพรที่เหมาะสำหรับรักษาโรคกระเพาะได้ดีที่สุด เนื่องจากมีงานวิจัยที่ครอบคลุมทุกด้านและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว

โรคกระเพาะอาหารโดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการดำรงชีวิต จึงควรเน้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่น การรับประทานอาหารให้ตรงเวลา หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เป็นต้น