คำถาม : mame-z
 • ขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการสกัดเห็ดหลินจือแบบเย็น (Freeze dry) และ (Spray dry)’’ แตกต่างกันยังไง และแบบไหนมีต้นทุนต่ำกว่ากัน และ ข้อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดหลินจือ รายละเอียด ดังนี้
  1. สามารถนำมาทำเป็นแคปซูล 100% ปราศจากส่วมผสมอื่นๆ เมื่อทานแล้วจะมีผลข้างเคียงหรือไม่ค่ะ?
  2. เมื่อสกัดออกมาแล้ว สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสม ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ได้หรือไม่ค่ะ?
  3. พอจะบอกแหล่งที่รับ สกัดเห็ดหลินจือไหมค่ะ?
  ขอบคุณมากค่ะ

 • จากคุณ : การสกัดเห็ดหลินจือ
 • Date : 11/11/2558 14:30:00
คำตอบ : วิธีการสกัดเห็ดหลินจือแบบเย็น (Freeze dry) คือการทำผลิตภัณฑ์ผ่านกรรมวิธีทำให้แห้งโดยใช้ความเย็น โดยทั่วไปเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เช่น การล้างและการลดขนาด จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการหลักซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1.) การทำแห้ง (dehydration) ด้วยการแช่เยือกแข็ง (freezing) ทำให้น้ำในวัตถุดิบเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้ำแข็ง 2.) การทำให้แห้งขั้นต้น (primary drying) เป็นการลดปริมาณน้ำ (dehydration) ด้วยการระเหิดน้ำแข็งให้กลายเป็นไอ โดยลดความดันบรรยากาศ เพื่อให้ผลึกน้ำแข็งที่อยู่ภายในเกิดการระเหิดเป็นไอออกไปจากผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ 3.) การทำแห้งขั้นที่สอง (secondary drying) คือเมื่อการทำแห้งขั้นต้นเสร็จสมบูรณ์ น้ำแข็งจะละลายไปหมด แต่จะมีความชื้นที่หลงเหลืออยู่ จึงต้องมีการทำแห้งด้วยการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น เพื่อดึงเอาความชื้นที่เหลืออยู่ออกถึงระดับความชื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเก็บรักษา ส่วนการสกัดแบบ spray dry คือการแปรรูปวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวให้เป็นผงแห้ง โดยการฉีดฝอยของเหลวให้กระจายเป็นละอองฝอยในถังอบลมร้อน เมื่อละอองฝอยได้รับความร้อนก็จะระเหยกลายเป็นผงแห้ง และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งจะมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งที่ใช้ลมร้อนทั่วไป

1. ผลข้างเคียงของการรับประทานเห็ดหลินจือ มีรายงานว่าเมื่อรับประทานเห็ดหลินจือติดต่อกันเป็นเวลานาน 3 - 6 เดือน อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงคือ วิงเวียนศีรษะ ปากแห้ง กระเพาะอาหารปั่นป่วน ท้องเสียหรือเกิดผื่นคันเนื่องจากแพ้สปอร์เห็ดได้

2. สามารถนำสารสกัดเห็ดหลินจือเป็นส่วนผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้ แต่อย่างไรก็ตามควรคำนึงถึงอันตรกิริยาระหว่างฤทธิ์ของสมุนไพรที่นำมาผสมกันด้วย

3. ทาง สนง.ฯ ไม่มีข้อมูลแหล่งที่รับสกัดสมุนไพรค่ะ