คำถาม : ต่อมลูกหมากอักเสบ
  • ต่อมลูกหมากอักเสบ มีสมุนไพรชนิดใดบ้างรักษาต่อมลูกหมากอักเสบได้บ้างครับ
  • จากคุณ : ปานเทพ
  • Date : 3/11/2558 13:23:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีรายงานการวิจัยว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดโรคต่อมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis) ได้แก่ สารสกัดฟลาโวนอยด์จากถั่วเหลือง และสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดทับทิม แต่งานวิจัยยังอยู่ในระดับการทดลองในสัตว์ จึงไม่สามารถระบุขนาดที่ใช้ได้