คำถาม : การหาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากพืช
  • 1. ถ้าต้องการเปรียบเทียบหาปริมาณสาร azadiractin จากสารสกัดหยาบจากสะเดาที่สกัดจาก solvent ที่แตกต่างกัน 3 ชนิด เพื่อดูว่า solvent ใดให้สาร aza มากกว่า ควรใช้เทคนิคใดได้บ้างจึงจะเหมาะสมค่ะ
    2. จากข้อ 1 จำเป็นไหมค่ะว่า ก่อนที่เราจะเปรียบเทียบหาปริมาณสาร aza. ด้วยเทคนิคใดๆนั้น ควรต้องลง columnของสารสกัดหยาบเพื่อให้ได้สารที่บริสุทธิ์ก่อนระดับหนึ่งค่ะ
    3 เทคนิคทาง spectroscopy เข่น UV VIS, NMR นอกจากจะตรวจสอบยืนยันโครงสร้างของ azaได้แล้ว จะสามารถบอกปริมาณ ของ azaได้ด้วยไหมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  • จากคุณ : สรญา
  • Date : 26/10/2558 10:12:00
คำตอบ : 1. การตรวจสอบปริมาณสารazadiractin สามารถทำได้โดยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

2. หากเป็นไปได้ควรนำสารสกัดไปแยกให้ได้สารบริสุทธิ์ก่อน เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์ปริมาณสาร แต่หากไม่ต้องการแยกสารจนบริสุทธิ์ ในการวิเคราะห์ด้วย HPLV พีกของสารควรเป็นพีกเดี่ยว ไม่ทับซ้อนกับพีกของสารอื่น เพื่อความถูกต้องแม่นยำค่ะ

3. เทคนิค UV-VIS สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ปริมารสารสำคัญได้เช่นกัน โดยคำนวนจากค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง ทั้งนี้สารนั้นต้องบริสุทธิ์ โดยทำการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานค่ะ