คำถาม : การสกัด steroid
  • การสกัด steroid จากเปลือกกล้วย มีวิธีทำยังไงคะ?
  • จากคุณ : thorpat.2305
  • Date : 26/10/2558 10:03:00
คำตอบ : การสกัดสารกลุ่มสเตียรอยด์จากเปลือกกล้วย คือนำเปลือกกล้วยตากให้แห้งในที่ร่ม บดเป็นผง แล้วนำมาสกัดด้วย 70%เอทานอล จากนั้นนำส่วนของสารสกัดที่ได้ไปสกัดแยกส่วนด้วย column chromatograpy โดยใช้วัฏภาคเคลื่อนที่เป็น chloroform/ethyl acetate (1:1) ก็จะได้ส่วนของสารสกัดที่มีสารกลุ่มสเตียรอยด์ร่วมอยู่ จากนั้นจึงนำไปแยกให้บริสุทธ์ด้วยวิธีต่างๆ ต่อไป อย่างไรก็ตามรายละเอียดในการสกัดสารมีค่อนข้างมาก หากต้องการนำไปทำรายงานแนะนำให้มาสืบค้นเพิ่มเติมด้วยตัวเองที่สำนักงานค่ะ