คำถาม : ความเป็นพิษส่วนดอกของต้นราชพฤกษ์
  • สอบถามข้อมูลความเป็นพิษส่วนดอกของต้นราชพฤกษ์ และถ้าหากอยากทำชาชงจากดอกราชพฤกษ์สามารถทำได้หรือไม่ขอบคุณค่ะCassia fistula Flowers
  • จากคุณ : นิชมนัย
  • Date : 19/10/2558 16:01:00
คำตอบ : ในการทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสารสกัดน้ำจากดอกต้นคูน หรือราชพฤกษ์ พบว่าสารสกัดขนาด 500 มก./กก.น้ำหนักตัว ไม่ทำให้หนูตาย และไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติใดๆ แก่สัตว์ทดลอง แต่ยังขาดรายงานถึงความเป็นพิษแบบเรื้อรัง และยังขาดข้อมูลงานวิจัยความปลอดภัยในคน จึงไม่สามารถตอบได้ว่าเมื่อนำไปทำเป็นชาแล้วบริโภคติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ และโดยปกติแล้วเราไม่บริโภคดอกคูนเป็นอาหาร ดังนั้นหากนำไปรับประทานควรหมั่นสังเกตตัวเอง หากพบความผิดปกติของร่างกาย และหยุดใช้ในทันทีค่ะ