คำถาม : เพชรสังฆาตกับภาวะกระดูกพรุน
  • อยากทราบเกี่ยวกับสรรพคุณของเพชรสังฆาตในการช่วยลดภาวะกระดูกพรุน หรือ เสริมแคลเซียม มีประสิทธิภาพมากน้อยอย่างไร และหากผู้สูงอายุ เพศหญิง วัยหมดประจำเดือน ทานร่วมกับ แคลเซียมเม็ด จะเหมาะสม และปลอดภัยหรือไม่ค่ะ
  • จากคุณ : k.maneewattana
  • Date : 6/10/2558 15:59:00
คำตอบ : ฤทธิ์ของเพชรสังฆาตต่อภาวะกระดูกพรุน เป็นฤทธิ์ที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย จากการทดสอบในเซลล์ตั้งต้นสร้างกระดูก (MC3T3-E1 osteoblastic cell) พบว่าในเพชรสังฆาตมีแนวโน้มที่ดีในการนำใช้ป้องกันภาวะกระดูกพรุน โดยพบสารกลุ่ม glycerolipids และ squalene ที่มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ alkaline phosphatase ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างกระดูก อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงการวิจัยเบื้องต้น ยังคงต้องทำการศึกษาต่อในระดับสัตว์ทดลองและในมนุษย์ถึงกลไลและขนาดที่เหมาะสมในการรับประทาน อีกทั้งยังไม่พบรายงานการวิจัยความเป็นพิษ จึงยังไม่แนะนำให้นำมาใช้ร่วมกับการเสริมแคลเซียม และควรระมัดระวังในการรับประทานเพชรสังฆาตสด เนื่องจากต้นเพชรสังฆาตมีสารแคลเซียมออกซาเลทมาก อาจทำให้แพ้และเกิดการอักเสบในทางเดินอาหารได้