คำถาม : สมุนไพรที่ช่วยเสริมสรรถภาพทางเพศ
  • สวัสดีครับผมอยากทราบว่าสมุนไพรชนิดใดที่ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีและช่วยรักษาอาการกามตายด้านได้ด้วย ซึ่งสมุนไพรที่ท่านแจ้งให้ทราบนี้ราคาแพงไหมครับและหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง ขอบคุณมากครับ
  • จากคุณ : -
  • Date : 14/9/2558 10:06:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีการศึกษาในคน เช่น ปลาไหลเผือก และกระชายดำ
               มีการศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดรากปลาไหลเผือกต่อสมรรถภาพทางเพศชายในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจำนวน 109 คน อายุระหว่าง 30-55 ปี โดยให้รับประทานสารสกัดรากปลาไหลเผือกขนาดวันละ 300 มก.นาน 12 สัปดาห์ จากการประเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของอาสาสมัครพบว่า มีสมรรถภาพทางกายและทางเพศดีขึ้น และผลจากการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิของอาสาสมัครพบว่า มีปริมาณน้ำอสุจิและจำนวนสเปิร์มเพิ่มขึ้น สเปิร์มมีการเคลื่อนไหวหรือแข็งแรงมากขึ้น

การศึกษาผลของกระชายดำในอาสาสมัครเพศชายที่มีสุขภาพดี อายุเฉลี่ย 65.05±3.5 ปี จำนวน 45 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลสารสกัดเอทานอลจากกระชายดำ ขนาด 25 และ 90 มก./วัน และกลุ่มควบคุมที่ให้แคปซูลยาหลอก เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าสารสกัดขนาด 90 มก./วัน มีผลเพิ่มการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางเพศ (erotic stimuli) ของอาสาสมัครได้ โดยเพิ่มขนาดและความยาวขององคชาติ ลดระยะเวลาในการหลั่งน้ำกาม และเพิ่มความพึงพอใจต่อการแข็งตัว (erection satisfaction)และผลยังคงอยู่จนถึง 2 เดือนที่ได้รับสารสกัดอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อหยุดให้สารสกัดก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ การศึกษานี้ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลงานวิจัยของสมุนไพรทั้งสองยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี้ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่รายงานอาจมีผลแตกต่างกันในแต่ละบุคคล สำหรับทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมีเพียงการให้บริการทางข้อมูลงานวิจัย ส่วนหาซื้อได้ที่ไหน และราคา ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลค่ะ