คำถาม : อัญชันกับโลหิตจาง
  • เคยพบข้อมูลจากบางเว็บในอินเตอร์เน็ตว่า ผู้ที่มีโลหิตจางไม่ควรดื่มน้ำอัญชัน เพราะจะยิ่งทำให้โลหิตจางมากขึ้น จริงหรือไม่คะ
  • จากคุณ : k.maneewattana
  • Date : 20/7/2558 10:14:00
คำตอบ : ไม่พบรายงานการวิจัยของข้อมูลเกี่ยวกับดอกอัญชันที่มีผลต่อโลหิตจางโดยตรง อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสาร ternatin D1 ในดอกอัญชันมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ดังนั้นควรระมัดระวังการรับประทานอัญชันร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดหรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น aspirin และ warfarin เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลเสริมฤทธิ์เกิดอาการข้างเคียงคือ เลือดออก (bleeding) ได้จนอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้

ที่มา:
- Pharm
- บทความ "อัญชัน" ประโยชน์ที่ควรรู้