คำถาม : ผงฟักข้าว
  • อยากรบกวนเรียนสอบถาม การทำผงฟักข้าว มีวิธีการทำอย่างไรคะ ให้เหมาะกับผู้บริโภค
  • จากคุณ : goodday.th
  • Date : 20/7/2558 10:11:00
คำตอบ : วิธีการเตรียมผงฝักข้าวอย่างง่าย ได้แก่ นำเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวซึ่งมีเบต้าแคโรทีนสูงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปตากแดดหรืออบในตู้อบ อุณหภูมิไม่ควรเกิน 70-90 องศาเซลเซียส แล้วนำมาบดจนละเอียด เก็บไว้ในตู้ดูดความชื้น ถ้าเตรียมวัตถุดิบปริมาณมากอาจต้องอาศัยเทคนิคหรือเครื่องมือต่างๆ เช่น เทคนิคเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) การทำแห้งแบบลูกกลิ้ง และการทำแห้งแบบโฟมเมทด้วยตู้อบลมร้อน เป็นต้น

ที่มา :
- หนังสือ คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ศุภาพิชญ์ บุญปู่ และคณะ. การพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปฟักข้าวผง. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52. 2557; กรุงเทพฯ.ฐาน PHARM