คำถาม : ทุเรียนเทศ
  • ใบทุเรียนเทศต้มกินสามารถรักษามะเร็งได้หรือไม่
  • จากคุณ : pd012686nam
  • Date : 6/7/2558 10:02:00
คำตอบ : งานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของใบทุเรียนเทศ พบว่า สารสกัดจากใบทุเรียนเทศมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับอ่อน มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมลูกหมากได้ แต่งานวิจัยทั้งหมดเป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) ยังไม่พบงานวิจัยในคน การศึกษาเรื่องความเป็นพิษ และรายงานการเกิดพิษ มีรายงานวิจัยในหนู พบว่า การได้รับสารสกัดส่วนใบในปริมาณสูง อาจมีผลต่อไต ดังนั้น จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าการดื่มน้ำต้มจากใบทุเรียนเทศจะสามารถรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับประทานได้ อย่างไรก็ตาม การรับประทานในปริมาณสูงควรระวังในเรื่องของไต และที่สำคัญผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์