คำถาม : เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาว
  • การเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวมีประสิทธิภาพดีกว่าน้ำอุ่นธรรมดา จะถามว่ามะนาวมีฤทธิ์ในการลดอุณหภูมิได้อย่างไร ขอบคุณคะ
  • จากคุณ : uza.pediatric
  • Date : 13/4/2558 10:02:00
คำตอบ : การใช้น้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวเช็ดตัวเป็นผลงานการวิจัยในหัวข้อเรื่อง “ประสิทธิผลของการใช้น้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวในการเช็ดตัวลดไข้ในผู้ป่วยเด็กที่รักษาในโรงพยาบาลนครพิงค์” ของโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ การผสมจะใช้มะนาว 1 ผล ต่อน้ำอุ่น 2 ลิตร โดยต้องผ่าและบีบมะนาวใต้น้ำเพื่อให้ได้น้ำมันจากผิวมะนาวด้วย ทางคณะผู้วิจัยได้อธิบายว่าน้ำมันผิวมะนาว จัดเป็นอโรมาเทอราปี น้ำมันหอมระเหยจากผิวมะนาวจะเพิ่มการไหลเวียนเลือดดีขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยสบายตัว จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีอาการไข้ลดลง อย่างไรก็ตามจากการสืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติมของมะนาว ไม่พบงานวิจัยแสดงถึงฤทธิ์ลดไข้ หรือลดอุณหภูมิร่างกาย จึงไม่สามารถระบุได้ว่ามะนาวอาศัยกลไกใดในการออกฤทธิ์ลดอุณหภูมิค่ะ