คำถาม : วิธีที่ใช้ในการสกัดหยาบพืช
  • หนูทำโครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชที่สามารถรักษาโรคกระเพาะได้ในการยับยั้งเอนไซม์ยูรีเอส น่ะค่ะ แล้วหนูอยากทราบว่า
    1.พืชชนิดใดบ้างที่สามารถรักษาโรคกระเพาะได้
    2.การสกัดหยาบจากพืชเหล่านั้นมีวิธีอย่างไรบ้าง(ทำไมถึงเลือกใช้วิธีนี้)

  • จากคุณ : pimfa-pim
  • Date : 7/4/2558 9:57:00
คำตอบ : 1. สมุนไพรที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ยูรีเอส (urease inhibition) ได้ เช่น น้ำคั้นและสารสกัดน้ำจากกระเทียมสารกลุ่มโพลีฟีนอลจากชา สารสกัดเมทานอลของชะเอมเทศ น้ำมันหอมระเหยจากเนียมหูเสือ สารสกัดเอทานอลของอบเชย เป็นต้น
               2. สารสกัดหยาบจากพืชที่ใช่ในการทดสอบมีหลายชนิด การจะเลือกว่าพืชชนิดใดต้องใช้วิธีการใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางเคมีของสารที่ต้องการสกัด หรือสารที่ออกฤทธิ์ เช่น การเลือกใช้ตัวทำละลาย และวิธีการสกัดที่เหมาะสม ซึ่งมีความแตกต่างกันในพืชและสารแต่ละชนิด หากสนใจรายละเอียดการสกัดสารเพื่อนำไปทำงานวิจัยต่อสามารถมาสืบค้นได้ที่สำนักงานค่ะ