คำถาม : การใช้ดอกคำฝอยในหญิงให้นมบุตร
  • กำลังให้นมบุตร ดื่มชาดอกคำฝอยได้หรือไม่คะ
  • จากคุณ : ying1785
  • Date : 11/2/2558 13:22:00
คำตอบ : สำหรับข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ มีคำแนะนำว่าไม่ควรใช้คำฝอยในขณะตั้งครรภ์และให้นมบุตรค่ะ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยของการใช้ในระยะดังกล่าว