คำถาม : สอบถามข้อมูลการใช้รากสามสิบ
  • การใช้รากสามสิบสดๆ มาต้มกินเพื่อรักษามะเร็งรังไข่ ระยะที่ 1 หรือมะเร็งปอด ดับ มีข้อดี ข้อเสีย หรืออันตรายอย่างไรบ้าง เหมาะสมหรือไม่
  • จากคุณ : Darun
  • Date : 19/1/2558 9:45:00
คำตอบ : ตามตำรายาไทยระบุว่า รากสามสิบมีสรรพคุณแก้กระษัย บำรุงกำลัง บำรุงตับ ปอด ทำให้เยื่อเมือกภายในอ่อนนุ่มและชุ่มชื้น รายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไม่มีข้อมูลระบุว่ารากสามสิบมีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งได้ และพบว่ารากสามสิบมีฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจน ดังนั้นจึงห้ามใช้ในสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง สำหรับการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองพบว่า การกินส่วนรากในขนาดสูงถึง 2 ก./กก. ไม่พบความเป็นพิษ แสดงว่าการรับประทานรากสามสิบเป็นครั้งคราวมีความปลอดภัย แต่มีรายงานว่าการกินน้ำต้มรากสามสิบร่วมกับการใช้ผงรากสวนเข้าทางช่องคลอดเพื่อหวังผลให้แท้งบุตร ทำให้เกิดพิษจนถึงแก่ชีวิตได้ และไม่มีข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษ หากรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรหยุดใช้รากสามสิบและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะ