คำถาม : แทนนิน
  • วิธีสกัดสารแทนนินจากใบฝรั่ง ที่ได้สารภายใน 3 วัน และได้แทนนินอย่างแน่นอน ใช้ตัวใดเป็นตัวทำละลาย วิธีสกัดสาร ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : manomaemae
  • Date : 12/1/2558 9:44:00
คำตอบ : แทนนิน จัดเป็นสารประกอบพวกโพลีฟีนอลที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ละลายได้ดีในน้ำร้อน แอลกอฮอล์ อะซีโตน ในการเตรียมสารสกัดแทนนินส่วนมาก มักใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย ตัวอย่างวิธีการสกัดแทนนิน เช่น
               1. ชั่งตัวอย่างพืช 5 กรัม เติม 50% เอทานอล จำนวน 50 มล. ต้มบนอ่างอังไอน้ำด้วยวิธี reflux (การสกัดแบบไหลย้อนกลับ) นาน 30 นาที
               2. กรองเก็บสารละลายที่ได้ (filtrate)
                3. ระเหย filtrate ให้เกือบแห้งบนอ่างอังไอน้ำ
               4. ละลายสารสกัดด้วยน้ำกลั่น 50 มล. โดยใช้ความร้อนช่วย จากนั้นกรองผ่านกรวยบุชเนอร์ (buchner funnel) โดยใช้แรงดูดจากสุญกาศ (suction) และใช้สารช่วยกรอง (filter aid)
               5. เติม 10% sodium chloride 1 มล. กรองเก็บ filtrate ไว้ทดสอบ