คำถาม : การเตรียมตัวอย่างเพื่อการสกัด
  • การเตรียมตัวอย่างเพื่อสกัดสมุนไพร โดยใช้เฮกเซน และเมทานอล ในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างทำ การอบตัวอย่างที่อุณภูมิ 40-50 องศาเซลเซียม จะส่งผลกระทบต่อตัวอย่างรึป่าวค่ะ และที่ต้องใช้ตัวอย่างแห้งเพื่อ จุดประสงค์ อะไร ?
  • จากคุณ : thapanee
  • Date : 9/12/2557 15:42:00
คำตอบ : การอบแห้งตัวอย่างสมุนไพรมีวัตถุประส่งค์เพื่อเก็บรักษาตัวอย่างไว้ใช้ในระยะยาว โดยอุณหภูมิที่ใช้จะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือทำให้สูญเสียสารสำคัญน้อยที่สุด ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลพบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบตัวอย่างสมุนไพรขึ้นอยู่กับส่วนของสมุนไพรที่นำมาใช้ โดยส่วนดอก ใบ และพืชล้มลุก (ทั้งต้น) อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 20-40 องศาเซลเซียส, เปลือกต้น ราก และกิ่ง อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 30-65 องศาเซลเซียส, ผล (ควรผ่า) และเมล็ด อุณหภูมิ 70-90 องศาเซลเซียส และสมุนไพรที่มีสารระเหยง่าย อุณหภูมิไม่ควรเกิน 30 องศาเซลเซียสค่ะ

Ref : หนังสือคู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่เศรษฐกิจชุมชน