คำถาม : น้ำใบย่านางผสมบอระเพ็ด
  • อยากทราบว่าถ้าดื่มน้ำใบย่านางผสมบอระเพ็ดทุกวันจะมีผลดีและผลเสียต่อร่างกายอย่างไร
  • จากคุณ : popcorn_sunshine
  • Date : 17/11/2557 13:33:00
คำตอบ : ผลดี : สรรพคุณของใบย่านาง จะใช้แก้ไข้ ดับพิษร้อน ส่วนบอระเพ็ด ใช้แก้ไข้ ลดน้ำตาลในเลือด
               ผลเสีย : ยังไม่พบรายงานการศึกษาความเป็นพิษของใบย่านางในคน มีแต่การทดลองในสัตว์ทดลอง ดังนั้นจึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าการรับประทานต่อเนื่องทุกวันและเป็นระยะเวลานาน จะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง ส่วนบอระเพ็ดมีรายงานในคนพบว่า การใช้บอระเพ็ดในขนาดสูงและติดต่อกันนานๆ จะเป็นพิษต่อตับ ดังนั้นการดื่มใบย่านางผสมบอระเพ็ด ควรจะระมัดระวัง ไม่ควรรับประทานติดต่อกันทุกวันและต่อเนื่องนานๆ เพราะอาจเกิดพิษต่อตับเนื่องจากบอระเพ็ดได้

Ref : จุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับที่ 28/2