คำถาม : การสกัดสารสมุนไพรด้วยไดคลอโรมีเทน
  • ผมอยากจะสกัดสาร Lantanin จากผกากรองไว้ไล่แมลงครับ ทราบมาว่าการสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน จะได้ปริมาณสารตัวนี้มากกว่าการแฃ่น้ำ หรือแช่แอลกอฮอล์ แต่ปัญหาคือ.. ต้องทำยังไงอ้ะครับ เอาผกากรองแช่ไดคลอโรมีเทน เพียวๆเลยได้ไหมครับ คือผมเคยแช่ตะไคร้หอมในแอลกอออล์ล้างแผล ก้อแช่ลงไปเลยกดพอท่วม ตอนนำไปใช้ก้อเอาน้ำที่ได้แหละผสมน้ำอัตราส่วน50cc ต่อน้ำ 5 ลิตร แล้วพ่นใส่พืชเลย ในกรณีของไดคลอโรมีเทน เอาแบบเดียวกันได้เลยไหมครับ
  • จากคุณ : twohandcrikky
  • Date : 13/10/2557 10:37:00
คำตอบ : ไดคลอโรมีเทน แม้ว่าสารกลุ่ม Lantadene จากผกากรองจะสกัดได้ดีในตัวทำละลาย เช่น ไดคลอโรมีเทน แต่เป็นสารประกอบคาร์บอนที่ระเหยได้ง่าย และเมื่อสูดดมอาจก่อเกิดอันตรายแก่ร่างกาย และถ้าสัมผัสกับผิวหนัง จะทำละลายไขมันบางส่วนบนผิวหนัง ทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแห้งแตก นอกจากนี้ในงานวิจัยที่มีรายงานการสกัดสารโดยใช้ไดคลอโรมีเทนเป็นตัวละลาย จะทำในระบบปิดและใช้อุปกรณ์ช่วยในการสกัด เช่น soxhlet ดังนั้นหากสนใจลองสกัดสาร lantadene จากผกากรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการไล่แมลงอาจทำโดยใช้แอลกอฮอล์ โดยใช้แอลกอฮอล์ล้างแผล หรือใช้แอลกอฮอล์ 95% เป็นตัวทำละลายแทน แล้วนำมาเจือจางด้วยน้ำ เพราะแม้ปริมาณสาร lantadene อาจไม่เข้มข้นเท่าการสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน แต่มีความปลอดภัยและทำได้ง่ายกว่า