คำถาม : รางจืดกับผู้ป่วยติดยาเสพติด
  • 1. สามารถใช้รางจืดในการขับสารพิษตกค้างในผู้ป่วยติดยาเสพติดได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ ใช้อย่างไร ใช้ในบริมาณเท่าใด
    2. สามารถใช้รางจืดในการเลิกอาการติดสุราเรื้อรังได้หรือไม่

  • จากคุณ : h2o.2201
  • Date : 6/10/2557 11:10:00
คำตอบ : 1. ยังไม่มีรายงานการใช้รางจืดในการขับสารพิษตกค้างในผู้ป่วยติดยาเสพติด จึงไม่สามารถระบุได้ว่าควรใช้อย่างไร และใช้ในขนาดที่เท่าไหร่
               2. มีเพียงการทดสอบในสัตว์ทดลองที่ระบุว่าสารสกัดน้ำจากต้นรางจืด ช่วยป้องกันการตายของเซลล์ตับที่เกิดจากพิษของแอลกอฮอล์ นอกจากนั้ยังช่วยให้อาการซึมเศร้า รวมทั้งพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ อันเนื่องมาจากภาวะขาดสุราในสัตว์ทดลองดีขึ้น แต่ยังไม่พบรายงานการศึกษาในมนุษย์เกี่ยวกับการนำรางจืดมาใช้ในการเลิกสุรา อย่างไรก็ตามขนาดที่แนะนำให้รับประทานตามบัญชีรายการสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในการถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน คือรับประทานครั้งละ 2-3 ก. ชงน้ำร้อน 120-200 มล. วันละ 3 ครั้ง และมีข้อควรระวังดังนี้
               1. ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกิน 30 วัน
               2. ระวังการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน เพราะรางจืดมีฤทธิ์ลดน้ำตาล อาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติได้
               3. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาอื่นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรางจืดอาจขับตัวยาออกไปด้วย ทำให้ประสิทธิผลของยาลดลง
               4. หากต้องรับประทานร่วมกับยาอื่น แนะนำว่าควรดื่มรางจืดห่างจากการรับประทานยาตามปกติอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
               เมื่อรับประทานแล้วควรหมั่นสังเกตตัวเองถึงอาการผิดปกติหรืออาการแพ้ที่อาจจะขึ้น หากพบอาการผิดปกติควรหยุดใช้ และไปพบแพทย์ค่ะ