คำถาม : เนื้อไม้ต้นสาเก
  • อยากทราบว่าเนื้อไม้สาเกช่วยลดเม็ดสีเมลานินได้จริงหรือไม่ค่ะ ถ้าจริงสามารถนำสารสกัดจากเนื้อไม้สาเกไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางค์เพื่อให้ผิวขาวเหมือนมะหาดได้หรือเปล่าค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  • จากคุณ : nonny_08nn
  • Date : 6/10/2557 11:06:00
คำตอบ : มีรายงานหลายฉบับซึ่งทำการทดสอบในหลอดทดลองพบว่าสารฟลาโวนอยด์ที่พบในสารสกัดเมทานอลและสารสกัดไดเอทิลอีเธอร์จากเนื้อไม้ของต้นสาเก มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ tyrosinase ซึ่งเป็นเอนไซม์เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเมลานิน และพบว่าสารสกัดไดเอทิลอีเธอร์จากแก่นต้นสาเกขนาด 2-25 มคก./มล. สามารถยับยั้งการสร้างเมลานินในเซลล์เม็ดสี (B16 melanoma cells) ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ และไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาถึงการผลิตเครื่องสำอางเพื่อผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากต้นสาเก และรายงานการวิจัยยังเป็นเพียงการทดสอบในหลอดทดลอง ยังไม่พบการศึกษาในสัตว์ทดลองหรืองานวิจัยในคน จึงไม่แนะนำให้นำไปใช้ผสมในเครื่องสำอาง ควรรอการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ค่ะ