คำถาม : การสกัดสารในเมล็ดลำไย
  • ดิฉันเป็นโรคเข่าเสื่อมต้องทาครีมทำจากเมล็ดลำไยทุกเช้า-เย็น อยากเรียนถามวิธีสกัดสารสำคัญจากเมล็ดลำไย เพื่อเอามาทำยาหม่องใช้เอง ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : Sureekia
  • Date : 1/9/2557 11:16:00
คำตอบ : สารสำคัญในเมล็ดลำไย คือ สารพวกโพลีฟีนอล จากการค้นรายงานการวิจัย พบว่าจะสกัดด้วยน้ำร้อน เฮกเซน 80% อะซีโตน เป็นต้น ซึ่งวิธีการสกัดจะใช้วิธีการในห้องปฏิบัติการซึ่งมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ถ้าดูจากส่วนผสมในครีมสารสกัดเมล็ดลำไย จะเห็นว่าประกอบด้วยสมุนไพร และสารอื่นๆ อีกหลายชนิด ไม่ได้มีลำไยเพียงตัวเดียว ดังนั้นการออกฤทธิ์ลดอาการข้อเข่าเสื่อม อาจไม่ได้มาจากสารสกัดลำใยเพียงอย่างเดียว ถึงแม้คุณสกัดสารออกมาและทำยาหม่อง ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีสรรพคุณตามนั้นหรือไม่ค่ะ