คำถาม : บอระเพ็ดมึพิษกับไตหรือเปล่า..?
  • บอระเพ็ดมีพิษกับไตหรือเปล่า และสมุนไพรใดมีพิษกับไตบ้าง
  • จากคุณ : chok7283
  • Date : 21/7/2557 12:26:00
คำตอบ : มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองระบุว่าการใช้เถาบอระเพ็ดขนาดสูงมีความเป็นพิษต่อไตและตับ สำหรับสมุนไพรอื่นๆ ที่มีความเป็นพิษต่อไต ได้แก่ ไคร้เครือ มะเฟือง หญ้าหวาน รางจืด และเหง้าสับปะรด เป็นต้น อย่างไรก็ตามสมุนไพรหลายชนิดหากใช้ในปริมาณสูงและใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อการทำงานของไตได้ค่ะ

Ref : ฐาน PHARM