คำถาม : ยางมะม่วงหาวมะนาวโห่
  • อยากจะทราบว่า ยางของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ดิบและสุก จะมีความเป็นพิษหรือไม่ ขอบคูณมากครับ
  • จากคุณ : chu2222
  • Date : 14/7/2557 11:00:00
คำตอบ : ถ้าหมายถึงต้นมะนาวไม่รู้โห่ (Carissa carandas L.) หรือหนามแดง ไม่พบรายงานความเป็นพิษของยางโดยตรง แต่ยางอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ จึงควรล้างยางออกให้สะอาดก่อนนำมารับประทานค่ะ

ที่มา: จุลสารข้อมูลสมุนไพร 29/1