คำถาม : การหาค่า IC50
  • อยากทราบว่าถ้าจะเทียบค่า IC50 โดยใช้ trolox เป็นสารมาตรฐานจะต้องทำยังไง คิดว่าการทดลองคือ แปรความเข้มข้นทั้งสารสกัด และ trolox จากนั้นก็นำไปพลอตกราฟ แล้วจะนำค่ามาเทียบกันยังไง ให้ได้ค่า IC50 หน่วยเป็น trolox ? และ trolox นำใช้ได้มากเท่าไรต่อวัน (mg/day) ?
  • จากคุณ : Sone
  • Date : 5/5/2557 10:43:00
คำตอบ : ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Prakash (2001) ให้ Plot กราฟระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (แกน y) กับความเข้มข้นต่าง ๆ ของ trolox (แกน x) แล้วหาสมการเส้นตรง y = ax+b นำค่าความชันของกราฟ (a) ที่ได้มาคำนวณ Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) ของสารสกัด ซึ่งแสดงในหน่วยของมิลลิโมล Trolox/กก. ดังนี้

TEAC = A b s ( e n d p o int) – Abs (blank) / ความชันจากกราฟมาตรฐาน x น้ำหนักตัวอย่าง (กก.)
                Abs (endpoint) = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
               Abs (blank) = ค่าการดูดกลืนแสงของ blank

               เกี่ยวกับ Trolox: Trolox เป็นสารต้านออกซิเดชันที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น เป็นอนุพันธ์ของวิตามินอี โดยถูกดัดแปลงโครงสร้างให้มีความสามารถละลายได้ดีในน้ำ และด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงทำให้มันออกฤทธิ์เร็วกว่าวิตามินอี โดยออกฤทธิ์เกือบจะทันทีในวิธีการตรวจสอบหลายวิธี จึงนิยมนำมาใช้ในการวิจัย โดยใช้เป็นสารมาตรฐานในการตรวจสอบกิจกรรมต้านออกซิเดชัน สำหรับปริมาณการใช้ในแต่ละครั้ง จะขึ้นกับรูปแบบของการทดลองนั้นๆ ซึ่งคุณอาจลองปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมดูก่อน หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สนง.ข้อมูลสมุนไพรที่ 02-354-4327 ค่ะ

Ref : Prakash A. 2001. Antioxidant Activity. Medallion Laboratory Analytical Progress 19(2):1-4.