คำถาม : สารสกัดกระเทียม
  • รบกวนสอบถามเรื่องสารสกัดกระเทียมค่ะ พวกสารสกัดกระเทียมที่เป็นผงใส่แคปซูลมีสกัดเป็นสารตัวเดียวหรือไม่คะ เช่นสาร allicin มีการสกัดเป็นผงแล้วใส่แคปซูลมั้ยคะ
  • จากคุณ : ริสา
  • Date : 14/4/2557 10:36:00
คำตอบ : จากการสืบค้นพบว่าสารสกัดจากกระเทียมที่นำไปบรรจุแคปซูลนั้น มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่เป็นสารเดี่ยวซึ่งแยกเฉพาะ allicin ออกมาแล้ว และแบบสารสารสกัดกลุ่มใหญ่ซึ่งมีสารเคมีหลายชนิดรวมกันอยู่ เช่น แคปซูลน้ำมันกระเทียม หรือแคปซูลกระเทียมมีสาร กลุ่ม sulfur compound เช่น ajoene, allicin, allyl methyl disulfide เป็นต้น ซึ่งสามารถดูได้บริเวณฉลากของบรรจุภัณฑ์ค่ะ