คำถาม : สารสกัดของลูกตีนเป็ดน้ำ
  • ประโยชน์ของลูกตีนเป็ดน้ำ และข้อมูลต่างๆ
  • จากคุณ : long_ma_
  • Date : 7/4/2557 10:33:00
คำตอบ : สรรพคุณพื้นบ้าน ผล แก้ผมหงอก รักษาขน ระงับปวด ทำใหอาเจียน เป็นยาถ่าย ยาระบาย ราก ใช้เป็นยาระบายท้องขับผายลม และแก้ไข้ เปลือกต้น แก้ไอ แก้ไข้ แก้หวัด หลอดลมอักเสบ ช่วยให้เจริญอาหาร สมานลำไส้ แก้ท้องเสีย ท้องร่วง บิด ขับพยาธิ ขับระดู ขับน้ำนม ยางจากเปลือก ใช้รักษาแผลเน่าเปื่อย แก้ปวดหู เป็นยำบำรุงกระเพาะ ใบ ตำพอกดับพิษ ต้มน้ำดื่มแก้ไข้ ดอก แก้ไข้ตัวร้อน ไข้เหนือ และโลหิตพิการ
               จากการสืบค้นงานวิจัยของลูกตีนเป็ดน้ำ พบว่าสารสกัดเมทานอลจากเนื้อในเมล็ดแสดงความเป็นพิษสูงมาก เมื่อทดสอบกับไรน้ำเค็ม โดยความเข้มข้นที่ทำให้ตายครึ่งหนึ่ง (LC50) เท่ากับ 3 มคก./มล. และสารสกัดเมทานอลยังแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermis, S. pyogenes, Salmonella thyphi, Streptococcus saprophyticus, Micrococcus luteus และ Propionibacterium acnes และออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางในหนูเม้าท์ นอกจากนี้ยังมีรายงานความเป็นพิษในผู้ป่วย 6 รายที่รับประทานเมล็ดของลูกตีนเป็ดน้ำไป 1/2 – 1 เมล็ด พบว่าผู้ป่วยหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ คลื่นไส้ อาเจียน และรายหนึ่งเสียชีวิต เนื่องจากในเปลือกหุ้มเมล็ดพบสาร cerberin, cerberoside และ odollin ซึ่งเป็นพิษต่อหัวใจ