คำถาม : วิธีการสกัดสมุนไพร
  • ตอนนี้กำลังจะศึกษาวัตถุกันเสียจากขิง และใบสะระแหน่คะ (นำขิงและใบสะระแหน่ที่สกัดได้มาใส่ในอาหาร) อยากทราบถึงวิธีการสกัดขิง และใบสะระแหน่อย่างง่ายๆ ที่เด็กๆ และชาวบ้านสามารถทำได้ และปลอดภัย ขอบคุณคะ
  • จากคุณ : supirat.sri
  • Date : 7/4/2557 10:29:00
คำตอบ : มีการศึกษาว่าน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดน้ำของพืชทั้งสองชนิด คือเหง้าขิง และสะระแหน่ สามารถต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้ วิธีการสกัดที่สามารถทำได้ในครัวเรือนคือ การสกัดน้ำ โดยการนำสมุนไพรนั้น 1 ส่วนต้มรวมกับกับน้ำ 3 ส่วน จนน้ำงวดไป 2 ใน 3 จากนั้นกรองเอาสมุนไพรออก แล้วนำน้ำส่วนที่ได้ไประเหยแห้ง เพื่อให้สารมีความเข้มข้นมากขึ้น หรือหากต้องการน้ำมันหอมระเหยจากพืช ควรใช้วิธีกลั่นด้วยไอน้ำ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองค่ะ