คำถาม : ปอกะบิด
  • ปอกะบิดกินมากๆ จะมีอันตรายมั้ย แล้วควรกินอย่างไร
  • จากคุณ : Thanakarn
  • Date : 17/3/2557 11:37:00
คำตอบ : รายงานความเป็นพิษของปอบิดมีการศึกษางานวิจัยเพียง 1 ฉบับ ว่า การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันในหนู พบว่า ขนาดที่ทำให้หนูตายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่าเท่ากับ 3.2 กรัม/กก ซึ่งในงานวิจัยได้นำค่าที่ได้ไปเทียบดัชนีในการรักษา และสรุปว่าค่อนข้างปลอดภัยที่จะใช้ในการรักษาโรคปวดท้อง และท้องเสีย แต่รายงานนี้เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้น ส่วนเรื่องกินอย่างไร ทางสำนักงานไม่สามารถบอกได้ค่ะ