คำถาม : อาหารแสลงและหินปูน
  • ทำไมอาหารจำพวก ข้าวเหนียว หน่อไม้ เครื่องในสัตว์ เหล้าเบียร์ จึงมีผลทำให้ปวดข้อได้
  • จากคุณ : mokungja
  • Date : 10/3/2557 12:27:00
คำตอบ : หน่อไม้ เครื่องในสัตว์ เหล้าเบียร์ เป็นอาหารที่มีสารพิวรีนสูง และสารพิวรีนจะเปลี่ยนเป็นกรดยูริคไปเกาะอยู่ตามข้อต่างๆ ในร่างกาย ทำให้มีอาการปวดข้อ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเก้าต์ค่ะ ส่วนข้าวเหนียวหรืออาหารประเภทแป้งเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาล และถ้ามีน้ำตาลในร่างกายมากๆ จะส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูง และมีผลต่อการขับถ่ายสารยูริคออกจากร่างกายได้น้อยลง