คำถาม : ผลดิบกล้วยหินรักษาโรคอะไรได้บ้าง
  • ผมอยู่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ปลูกกล้วยหินกันมากเคยอ่านเจอในเว็บว่าแป้ง/ผงกล้วยหินเป็นยาฝาดสมาน และรักษาแผลเรื้อรัง อยากทราบว่าจริงหรือเปล่า และแป้ง/ผงกล้วยหินมีคุณสมบัติอย่างไร
  • จากคุณ : bha1ha2520
  • Date : 27/1/2557 10:21:00
คำตอบ : กล้วยหินเป็นกล้วยชนิดหนึ่ง ในสกุล Musa (BBB group) ดังนั้นน่าจะมีสรรพคุณซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับกล้วยทั่วๆ ไป ซึ่งพบว่าผลกล้วยดิบมีฤทธิ์เป็นยาฝาดสมาน รักษาอาการอาหารไม่ย่อย ท้องขึ้น ท้องร่วง และสมานแผล เป็นต้น
               มีข้อมูลงานวิจัยพบว่า ในกล้วยหินดิบจะมีปริมาณของแป้งชนิดรีซิสแทนต์สตาร์ช (Resistant starch) สูงกว่ากล้วยที่นิยมรับประทานและกล้วยพันธุ์พื้นบ้านอื่นๆ เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยนางพญา และยังพบว่ากล้วยหินมีอัตราการย่อยช้ากว่าแป้งชนิดอื่น (รีซิสแทนต์สตาร์ช จะเป็นแป้งที่มีความทนทานไม่สามารถดูดซึมผ่านผนังเซลล์ลำไส้เล็กของคนปกติทั่วไป จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกับใยอาหาร) ดังนั้นการบริโภคกล้วย ซึ่งมีปริมาณรีซิสแทนต์สตาร์ชสูง และมีอัตราการย่อยช้ากว่าแป้งอื่นๆ และการเปลี่ยนแปลงแป้งเป็นกลูโคสอย่างช้าๆ จะช่วยลดอัตราการดูดซึมและการเปลี่ยนเป็นพลังงานทำให้ร่างกายได้รับพลังงานที่ต่ำลง นอกจากนี้รีซิสแทนต์สตาร์ชของกล้วยยังมีสมบัติเป็นพรีไบโอติก ให้กับจุลินทรีย์กลุ่มแล็กโตบาซิลลัส เป็นผลให้การทำงานของระบบทางเดินอาหารเป็นปกติดี