คำถาม : ผักเสี้ยนผี ว่านสากเหล็ก
  • 1. อยากทราบว่า สารสำคัญที่พบในผักเสี้ยนผีมีอะไรบ้าง
    2. อยากทราบว่า สารสำคัญที่พบในว่านสากเหล็กมีอะไรบ้าง
    ขอบคุณค่ะ

  • จากคุณ : patxy n
  • Date : 20/1/2557 10:19:00
คำตอบ : 1. สารที่พบในผักเสี้ยนผี ได้แก่
- สารกลุ่ม triterpene เช่น beta-amyrin, lupeol
- สารกลุ่ม lipid เช่น behenic acid, linoleic acid, linolenic acid, myristic acid
- สารกลุ่ม diterpene เช่น cleomeolide
- สารกลุ่ม coumarin เช่น cleomiscosin a, fraxetin

2. สารที่พบในว่านสากเหล็ก ได้แก่
- สารกลุ่ม benzenoid เช่น 2-6-dimethoxy benzoic acid
- สารกลุ่ม steroid เช่น beta-sitosterol