คำถาม : สารสกัดสมุนไพร
  • ถ้าเราสกัดสมุนไพร ขมิ้นชัน อัญชัน กระเจี๊ยบ ใบเตย ด้วยแอลกอฮอล์ 95% กับน้ำ อยากทราบว่าในสารสกัดของสมุนไพรแต่ละตัวนั้นมีสารประกอบอะไรออกบ้างค่ะ พวกองค์ประกอบอื่นๆที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์
  • จากคุณ : all_ba_02
  • Date : 2/12/2556 16:41:00
คำตอบ :
ขมิ้นชัน
- สารสกัดน้ำของขมิ้นชันประกอบด้วย gallic acid และสารกลุ่ม curcuminoid ซึ่งประกอบด้วยสารหลัก 3 ตัวคือ curcumin, demethoxycurcumin และ bisdemethoxycurcumin
- สารสกัดแอลกอฮอล์ของขมิ้นชันประกอบด้วยสารในกลุ่ม phenolic, alkaloid, quinone, และสารกลุ่ม curcuminoid
การสกัดสารสำคัญในกลุ่ม curcuminoid มีรายงานว่าการใช้ ethanol ในการสกัดจะได้ปริมาณสารมากกว่าการใช้น้ำสกัด

อัญชัน
- สารสกัดน้ำของอัญชันประกอบด้วย anthocyanin และสารในกลุ่ม phenolic
- สารสกัดแอลกอฮอล์ของอัญชันประกอบด้วย varidiflorene, pterocarpin, homopterocarpin, isoparvifuran hexadecanoic และสารในกลุ่ม phenolic

กระเจี๊ยบ
- สารสกัดน้ำของกระเจี๊ยบประกอบด้วย anthocyanin, chlorogenic acid, quercetin และสารในกลุ่ม flavonoid
- สารสกัดแอลกอฮอล์ของกระเจี๊ยบประกอบด้วย anthocyanin สารในกลุ่ม phenolic และสารในกลุ่ม flavonoid

เตย
- สารสกัดน้ำของใบเตยประกอบด้วย คลอโรฟิลล์
- สารสกัดแอลกอฮอล์ของใบเตยประกอบด้วยสารในกลุ่ม alkaloid เช่น pyrrolidine, 6E-pandanamine, pandamarilactonine-H, 2-acetyl-1-pyrroline เป็นต้น

จากการสืบค้นข้อมูล สมุนไพรอัญชัน กระเจี๊ยบ และใบเตย ไม่พบการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าการสกัดด้วยนน้ำและแอลลกอฮอล์